Naše služby

Poskytujeme služby v oblasti vývoje,
realizace a provozní podpory informačních
systémů nebo poradenství v oblasti ICT ...

TECHNOLOGIE

Při své práci sledujeme a využíváme
nejnovější trendy, znalosti a softwarové
technologie předních výrobců ...

PARTNEŘI

Spolupracujeme se státními a soukromými
subjekty s cílem zvyšovat jejich přidanou
hodnotu a přinášet jim nová řešení ...

Hewlett-Packard

Společnost Soluteam s.r.o. je certifikovaným partnerem společnosti Hewlett-Packard s.r.o. se zaměřením na portfolio produktů HP Enterprise Software. Soluteam nabízí svým klientům unikátní schopnost dodatkompletní a integrovaná podniková řešení HP, v oblasti nástrojů určených na podporu a řízení dodávky ICT služeb, pro správu a dohled systémů i aplikací, řešení HP Cloud Service Automation nebo HP Business Availability Center.

HP Service Manager je komplexní SW nástroj na podporu interních IT procesů a je společným nástupcem SW nástrojů HP OpenView Service Desk a HP Service Center, který slučuje osvědčené vlastnosti obou původních systémů a je jejich jediným pokračovatelem. Rozšíření nástroje HP Service Manager v oblasti řízení změn HP IT Change Management Suite nebokomplexní SW nástroj, který disponuje vysokou flexibilitou a robustním procesním nástrojem pro automatizaci procesů, rutinních činností a vzájemných vazeb mezi všemi procesy potřebnými pro správu IT aktiv HP Asset Manager.

Systémy pro správu a dohledy HP Network Node Manager, jehož hlavními úkoly jsou topologické znázornění sítě a jejích prvků, monitoring zapojených prvků a analýza událostí.

HP Business Service Management je komplexní řešení pro správu aplikací a obchodních služeb, které monitoruje zdraví obchodních služeb a aplikací jak z pohledu infrastrukturních komponent, tak i z pohledu jejich koncového. Dále toto řešení umožňuje sledovat průběh obchodních procesů z hlediska obchodních metrik.

HP Universal CMDB je funkčně specifický databázový nástroj určený pro komplexní správu konfigurací IT. Tento SW umožňuje detektovat, zdokumentovat a centrálně spravovat jak primární technologické komponenty ICT prostředí (např. servery, PC, síťové prvky, aplikace apod.), tak i komponenty sekundární (např. sub-komponenty aplikace, registrované incidenty, RFC, apod.) a jejich vzájemné vazby a závislosti.

HP Service Anywhere pro správu IT služeb (ITSM) je poskytovaný formou služby (Software-as-a-Service, SaaS) v cloudu a představuje komplexní řešení funkcionality service desku, který je jednotným kontaktním místem (single point of contact) všech uživatelů ICT služeb. Prostřednictvím HP Service Anywhere mohou specialisté IT útvaru snáze spravovat IT infrastrukturu, požadavky uživatelů, řešit IT incidenty nebo konfigurovat klíčové služby. HP Service Anywhere je založeno na nástroji HP Universal Configuration Management Database (UCMDB) pro správu služeb, aplikací a hardwarových komponent v celém IT prostředí organizací a úzce spolupracuje s řešením HP Universal Discovery, které automatizuje sledování dílčích IT komponent a analyzuje jejich vzájemné závislosti.

HP Cloud Service Automation je platformou postavenou na komponentách pro správu infrastruktury, designu služeb, řízení procesů nasazení a změny služby, účtování a integrace do okolních stávajících nástrojů pro řízení IT. Tato platforma díky složení jednotlivých komponet nabízí funkce pro automatizaci životního cyklu služeb, jejich využití a finanční správu, a umožňuje tak přesnou, efektivní správu a škálování cloudových služeb. Nástroj HP CDA umožňuje zákazníkům dosáhnout schopnosti provozovat virtualizovanou a automatizovanou infrastrukturu ve formě privátního cloudu a zároveň pro ni vyvíjet moderní, škálovatelné a přenositelné aplikace

HP Business Availability Center umožňuje monitoring obchodních služeb a aplikací z pohledu koncového uživatele – tj. managementu společnosti, zákazníků nebo partnerů. Současně HP BAC umožňuje analyzovat a srovnávat, zda výkonnost aplikací odpovídá požadavkům, které mají naši klienti zavedeny formou SLA s jednotlivými obchodními jednotkami, resp. koncovými uživateli. Zároveň tento produkt snižuje riziko výpadků při nasazení nových aplikací do produktivního prostředí zákazníka nebo při aktualizaci již provozovaných aplikací. Integrací HP BAC s provozní dohledovou aplikací, jakou je např. HP Operations Center, získá zákazník komplexní monitorovací systém.

 

HP